Meta Lifecoaching in Nederland

Het vakgebied lifecoaching kent meerdere stromingen waarbij NLP (Neuro Linguistisch Programmeren) vaak als basistechniek wordt gehanteerd. Lifecoaching omvat meerdere disciplines en/of aandachtsgebieden en iedere coach heeft daarbij zijn of haar eigen bagage in de vorm van studie en (persoonlijke) ervaringen. Een lifecoach helpt cliënten in het bereiken van doelen. Door vragen te stellen over de huidige en de gewenste (doel)situatie en daarbij mogelijke blokkades en hindernissen te (h)erkennen. Door uit te dagen en bepaalde processen te doorlopen om hulpbronnen (van of vanuit de cliënt zelf) aan te boren.  Het coaching proces is een interactie tussen de coach en cliënt. Hoewel veel van de gebruikte methoden en technieken algemeen bekend zijn uit (vak)literatuur zal iedere coach zijn of haar eigen accenten leggen in het proces.

Meta life-coaching voegt als het ware een extra laag of dimensie toe aan het life coaching proces. Het betreft extra informatie of classificatie over de inhoud of aspecten van het coachingsproces die voor de cliënt of coach van belang kunnen zijn. Algemene meta-kenmerken zijn bijvoorbeeld de context (omgeving of situatie) of de taal waarin wordt gecommuniceerd. Inhoudelijke meta-kenmerken van taal zijn bijvoorbeeld: stijlvorm, taalvormen, zinsconstructies, het gebruik van bepaalde uitdrukkingen, gezegden, of metaforen. Een analyse van deze inhoudelijke taalkenmerken kan informatie geven over het voorkeur representatiesysteem en/of kennis domein van de cliënt. Een ander meta-aspect tijdens een coaching proces kan zijn het benoemen of weergeven van gevoelens of emoties. Bijvoorbeeld als iets prettig aanvoelt, of juist pijn deed. Het benoemen van meta-informatie kan op processen (of relaties in welke vorm dan ook) enorm veel invloed hebben. Naast bewustwording van non-verbale communicatie zoals lichaamshouding en bewegingen komen ook meta-aspecten als lichaams-energie, vitaliteit, flow, en stress aan de orde. Hoewel dit laatste misschien wat zweverig lijkt, kan met biofeedback apparatuur zoals de Heartmath EmWave (hartcoherentie: meting van de hartritmevariabele HRV), galvanische huidindex en EEG zeer veel zichtbaar worden gemaakt.

In Nederland zijn veel therapeuten en coaches met afzondelijke aspecten of onderdelen bezig binnen het overkoepelend domein van Coaching en Lifecoaching, en meer specifiek Meta Lifecoaching waaronder valt Energie Psychologie (Energy Psychology) en Energetische Geneeskunde (Energy Medicine) . Mijn intentie is om deze verschillende disciplines te benoemen, beschrijven, waar mogelijk te matchen en met elkaar te verbinden.

Toine Fennis.

Dit bericht is geplaatst in Algemeen met de tags , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *