Meta Lifecoaching in Nederland

Het vakgebied lifecoaching kent meerdere stromingen waarbij NLP (Neuro Linguistisch Programmeren) vaak als basistechniek wordt gehanteerd. Lifecoaching omvat meerdere disciplines en/of aandachtsgebieden en iedere coach heeft daarbij zijn of haar eigen bagage in de vorm van studie en (persoonlijke) ervaringen. Een lifecoach helpt cliënten in het bereiken van doelen. Door vragen te stellen over de huidige en de gewenste (doel)situatie en daarbij mogelijke blokkades en hindernissen te (h)erkennen. Door uit te dagen en bepaalde processen te doorlopen om hulpbronnen (van of vanuit de cliënt zelf) aan te boren.  Het coaching proces is een interactie tussen de coach en cliënt. Hoewel veel van de gebruikte methoden en technieken algemeen bekend zijn uit (vak)literatuur zal iedere coach zijn of haar eigen accenten leggen in het proces.

Meta life-coaching voegt als het ware een extra laag of dimensie toe aan het life coaching proces. Het betreft extra informatie of classificatie over de inhoud of aspecten van het coachingsproces die voor de cliënt of coach van belang kunnen zijn. Algemene meta-kenmerken zijn bijvoorbeeld de context (omgeving of situatie) of de taal waarin wordt gecommuniceerd. Inhoudelijke meta-kenmerken van taal zijn bijvoorbeeld: stijlvorm, taalvormen, zinsconstructies, het gebruik van bepaalde uitdrukkingen, gezegden, of metaforen. Een analyse van deze inhoudelijke taalkenmerken kan informatie geven over het voorkeur representatiesysteem en/of kennis domein van de cliënt. Een ander meta-aspect tijdens een coaching proces kan zijn het benoemen of weergeven van gevoelens of emoties. Bijvoorbeeld als iets prettig aanvoelt, of juist pijn deed. Het benoemen van meta-informatie kan op processen (of relaties in welke vorm dan ook) enorm veel invloed hebben. Naast bewustwording van non-verbale communicatie zoals lichaamshouding en bewegingen komen ook meta-aspecten als lichaams-energie, vitaliteit, flow, en stress aan de orde. Hoewel dit laatste misschien wat zweverig lijkt, kan met biofeedback apparatuur zoals de Heartmath EmWave (hartcoherentie: meting van de hartritmevariabele HRV), galvanische huidindex en EEG zeer veel zichtbaar worden gemaakt.

In Nederland zijn veel therapeuten en coaches met afzondelijke aspecten of onderdelen bezig binnen het overkoepelend domein van Coaching en Lifecoaching, en meer specifiek Meta Lifecoaching waaronder valt Energie Psychologie (Energy Psychology) en Energetische Geneeskunde (Energy Medicine) . Mijn intentie is om deze verschillende disciplines te benoemen, beschrijven, waar mogelijk te matchen en met elkaar te verbinden.

Toine Fennis.

Geplaatst in Algemeen | Getagged , , , , , , , | Een reactie plaatsen

EFT (Emotional Freedom Techniques)

EFT (Emotional Freedom Techniques ofwel EVT: Emotionele Vrijheids Technieken), de psychologische acupunctuur klop-methode van Gary Graig gebruik ik al enige jaren als complementaire energie-psychologie techniek bij coaching-sessies. Er zijn ondertussen ook een groot aantal (snellere) varianten ontwikkeld die het verwerken van stress, trauma’s en heftige emoties direct mogelijk maken. EFT kan zowel als individuele techniek als in een therapeutische setting worden gebruikt. Het is handig als je emotie, gevoel of pijn sterk is (>5 op schaal 0 tot 10) zodat je verschillen of veranderingen direct kunt voelen.
De officiële (Engelstalige) website van EFT is: http://www.eftuniverse.com/
Deze website zit tjokvol met voorbeelden voor de meest uiteenlopende problemen (lees: uitdagingen). Heel veel voorbeelden en adviezen hoe je EFT-technieken kunt gebruiken .
Je kunt je gratis inschrijven dan krijg je de nieuwsbrief per mail. (Dit was voorheen www.emofree.com ; dit staat nog op de officiële DVD’s).
Voor wie zichzelf officieel wil certificeren: Ik heb alle certificatie DVD series in mijn bezit.
Een waarschuwing vooraf: dit zijn behoorlijk wat uren bekijk-materiaal.
Het beste kun je even een korte introductie / promo bekijken op Youtube:

Korte Nederlandse uitleg EFT
Een shortcut methode (waar te kloppen, variant met 2 handen):
Een TV-show met EFT introductie en voorbeelden met EFT master Carol Look (zij schreef o.a. Attracting Abundance with EFT):

Tot slot een stukje uit een seminar van Carol Look (geeft wat beter aan hoe je dieper in kunt gaan op issues en emoties):
Ik zal later ongetwijfeld nog eens terugkomen op EFT als krachtige zelfhulp-techniek. Je kunt op de  EFT Brochure_metalifecoaching.nl (Download = pdf) zien waar de kloppunten (tapping-points) zitten en wat achtergrond-info lezen.
Geplaatst in Technieken | Getagged , , , , , | Een reactie plaatsen

NLP Metamodel: Taalpatronen

Tad James, een van de grondleggers van NLP:
Welke vraag kan ik stellen die door de aard van de vraag met zijn opgenomen vooronderstellingen zorgt voor de grootst mogelijke verandering bij de cliënt doordat de cliënt de vooronderstellingen van de vraag als vanzelfsprekend aanvaardt?

Voor het herkennen van vervormingen, generalisaties en weglatingen in taalpatronen is het NLP Metamodel ontwikkeld.

De officiële definitie van het NLP Metamodel luidt: “een verzameling taalpatronen met bijbehorende vragen, bedoeld om verbale weergaven van de wereld weer te verbinden met de zintuiglijke indrukken waarop ze zijn gebaseerd.”
Anders gezegd: de oppervlaktestructuur wordt weer verbonden met de dieptestructuur. Door de onderliggende ervaringen (zintuiglijke weergaven) te specificeren wordt: (a) de mogelijkheid geschapen om nieuwe generalisaties te vormen en zo het wereldmodel te verfijnen en uit te breiden – teneinde het aantal keuzemogelijkheden te vergroten – en kan (b) hoogwaardige (dat wil zeggen zeer specifieke) informatie worden verkregen over iemands ervaring.

Het herkennen en benoemen van de Metamodel ‘overtredingen’ is vooral een theoretisch / analytische toepassing. Het gebruik van de uitdagingen op het moment dat dergelijke taalpatronen zich voordoen is een vaardigheid waarin veel therapeuten en journalisten vaak al onbewust bekwaam zijn.

Vervormingen

Patronen Uitdaging
(vragen die je kunt stellen)
Voorspelling(bedoeling van je vraag)
Gedachten lezen
Zij mag mij niet….Mijn zoon adoreert mij…
Hoe weet je dat?Waar leidt je dat uit af? Vraag naar de bron van de
informatie
Eeuwige waarheid
Melk moetKoffie is slechtArtsen zijn medicijnen-pushers
Wie zegt dat?Hoe weet je dat? Ontdek de overtuiging en
verwijs naar de referentie of bron
Oorzaak/gevolg
Zijn geklaag ondermijnt mijn motivatieZijn gestuntel baart mij zorgenJij maakt mij kwaad
Hoe precies gaat dat in zijn
werk?Waardoor wordt dat veroorzaakt?Hoe komt het dat jij er onbewust voor kiest om…?
Achterhaal de keuze en wijs
mensen op hun eigen verantwoordelijkheid
Complexe equivalentie
Hij schreeuwt tegen mij dus hij mag mij niet.
Wat zegt dat dan?Heb jij dat wel eens gedaan? Betrek een deel op zichzelf.
Zoek naar tegenvoorbeelden.
Vooronderstellingen
Als hij wist hoeveel ik heb geleden dan zou hij dit niet doen…
Wat voel je en wat hoor je
dan?Hoe kies jij hiervoor?Hoe reageert hij?Hoe weet hij niet dat jij…?
Specificeer de
voor­onderstellingen. Achterhaal de interne representatie

Generalisaties

Patronen Uitdaging
(vragen die je kunt stellen)
Voorspelling
(bedoeling van je vraag)
Alles of niets
uitspraak
Altijd, nooit, niemand, overal, nergens etc.
Niemand?Echt helemaal niemand? Tegenvoorbeelden
oproepen, achterhalen effecten, resultaten.
Modale operatoren
Verplicht zijn, zou moeten, geen keuze hebbenKan niet, mogelijk, onmogelijk, zullen, zal niet
Wat zou er gebeuren als je
het tegenovergestelde zou doen?Van wie moet dat?Wat weerhoudt je ervan om…?
Zoek naar bronnen,
uitkomsten of doelen.Zoek naar oorzaken

Weglatingen

Patronen Uitdaging
(vragen die je kunt stellen)
Voorspelling
(bedoeling van je vraag)
Nominalisaties
Ik heb spijt van mijn beslissing
Hoe beslis je?
Wat heb je beslist?
Verander de stilstand
(beslissing) terug in een bewegend proces.
Ongespecificeerd (vaag)
werkwoord

Jan doet mij pijn
Hoe precies doet hij dat?
Wat heeft hij specifiek gedaan waardoor jij pijn voelde?
Maak het werkwoord specifiek
Algemene weglatingen
Ik heb geen gelukUitspraken zonder referentieZij luisteren niet naar mij

Halve vergelijkingen

Het is beter eerst op te ruimen

Waar, wanneer, over
wat, tegen wie?Wie zijn zij, over wie hebben we het?Beter dan wat, beter dan wie?
Vul weglatingen in,
Specificeer verwijzing naar de referentieHerstel de volledige
vergelijking
Impliciete vergelijking
Ik wil een lekker wijntje bij het eten
Wat is dat precies? Maak vergelijking compleet

Milton-model

Het Milton-model is een verzameling taalpatronen ontleent aan het werk van Milton H. Erickson. Milton-model taalpatronen worden gebruikt voor het oproepen van ervaringen via indirecte suggestie en vooronderstellingen. Het Milton-model maakt gebruik van dezelfde linguïstische principes als het Metamodel, maar met de taalpatronen wordt eigenlijk het tegenovergestelde gedaan. Bij het metamodel vraag je naar specifieke ervaringen en bij met Milton-model geef je algemene formuleringen die de ander zelf met ervaringen invult.

Er worden koppelingen gelegd tussen waarnemingen of verschijnselen en betekenissen:

Waarneming / Verschijnsel

Koppeling

Betekenis / Suggestie

Observatie

en

Verandering
Reactie van cliënt

is een teken dat

Doelen bereiken
Uitspraak van cliënt

doordat, zodat

Positieve emotionele toestand
Waarheid als een koe

zorgt ervoor dat

Nieuw gedrag (nieuwe
vaardigheden)Nieuwe ideeën (overtuiging, visie)
Gedachten lezen met globale inhoud

dwingt je om

Alignment (meer jezelf zijn)

Bovenstaande tabel kan gebruikt worden als positieve suggestiegenerator door een keuze te maken uit de eerste kolom (benoemen van verschijnsel), een koppeling uit de tweede kolom (‘en’ is het meest zwak, ‘dwingt je om’ is het meest sterk) en een betekenis die aansluit bij het wereldbeeld van de cliënt uit de derde kolom.

Geplaatst in Algemeen | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen